Program

For English, choose below for category CALENDER_ENG.

Oct
8
Thu
Teleater – Cèlia Tort Pujol @ZID Theater @ zid theater
Oct 8 @ 14:00 – 15:00
Teleater - Cèlia Tort Pujol @ZID Theater @ zid theater | Amsterdam | Noord-Holland | Nederland

A musical dialogue about time and desire

Cèlia Tort Pujol presents her interdisciplinary performance “Teleater”, which she created as part of her Master graduation from the Creative Performance Lab (CPL) at the Conservatorium Amsterdam.

In this experimental piece, the oboe, piano and voice tell three stories in which time, desire and identity are central. The piece is the end result of a research that explores duality such as the relationship between a musician and her instrument.

As a maker, she is looking for innovative ways to present classical music theatrically.

Teleater – Cèlia Tort Pujol @ZID Theater @ zid theater
Oct 8 @ 14:00 – 15:00
Teleater - Cèlia Tort Pujol @ZID Theater @ zid theater | Amsterdam | Noord-Holland | Nederland

Een muzikale dialoog over tijd en verlangen

Cèlia Tort Pujol presenteert haar interdisciplinaire voorstelling ‘Teleater’, die ze maakte in het kader van haar afstuderen aan de masteropleiding Creative Performance Lab (CPL) van het Conservatorium Amsterdam.

In dit experimentele stuk vertellen de hobo, piano en stem drie verhalen waarin tijd, verlangen en identiteit centraal staan. Het stuk is het eindresultaat van een onderzoek dat dualiteit exploreert zoals de relatie tussen een musicus en haar instrument.

Als maker gaat ze op zoek naar innovatieve manieren om klassieke muziek theatraal te presenteren.

Oct
9
Fri
FATE @ zid theater
Oct 9 @ 16:00 – 17:30
FATE @ zid theater | Amsterdam | Noord-Holland | Nederland

CONFERENTIE

FATE – Future Academy on Tour in Europe, is een Europees samenwerkingsproject dat zich inzet voor betere verbinding tussen migranten, artistieke opleidingen en de cultuursector. Tijdens de conferentie zal er gesproken worden door de samenwerkingspartners: ZID Theater (Nederland), Atalya/ TNT (Spanje), Social Community Theatre / de Universiteit van Torino (Italië), Studio 7 (Duitsland) en DAH Theater (Servië).

FATE beoogt de kansen van nieuwkomers, migranten en vluchtelingen te vergroten binnen de cultuursector en kunstopleidingen. Het project loopt van september 2020 tot en met december 2022 en wordt mede gefinancierd door Creative Europe.

Gratis deelname, Engelstalig

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-fate-future-academy-for-talents-of-europe-119227407385

 

FATE @ zid theater
Oct 9 @ 16:00 – 17:30
FATE @ zid theater | Amsterdam | Noord-Holland | Netherlands

CONFERENCE 

FATE – Future Academy on Tour in Europe, is a European collaborative project that strives for better connections between migrants, art academies and the cultural sector. During the conference, various partners will speak: ZID Theater (the Netherlands), Atalya Teatro (Spain), Social Community Theater / the University of Torino (Italy), Studio 7 (Germany) and DAH Theater (Serbia). 

FATE aims to increase the opportunities of newcomers, migrants and refugees within the cultural sector and art education. The project will run from September 2020 till December 2022 and is co-funded by Creative Europe. 

Free participation, in English. 

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-fate-future-academy-for-talents-of-europe-119227407385 

Oct
10
Sat
Choose & Dare, Locatie: ZID theater, Publieksevent
Oct 10 @ 19:00 – 20:00

VOORSTELLING EN NAGESPREK

Een multidisciplinair event over keuzes maken, gecreëerd door jong talent uit Nederland en Duitsland. Via dans, theater, poëzie en video wordt onderzocht hoe je eigen keuzes maakt binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De internationale uitwisseling is een samenwerking tussen ZID Theater en Studio 7 (Duitsland).

Door het hele gebouw van Broedplaats BOUW en in de zaal van het ZID Theater vinden spannende acts plaats.

Urban talents en jonge makers tussen de 18 en 30 jaar, uit Nederland en Duitsland, worden uitgedaagd om op een creatieve manier het thema te onderzoeken en in samenwerking tot spannende performances te komen. Een week lang wordt er intensief samengewerkt.

Studio 7 is een theatergezelschap en cultuurhuis uit Schwerte, een voorstad van Dortmund. Naast het maken van voorstellingen, werkt Studio 7 met verschillende doelgroepen, zoals jongeren en ouderen, zowel lokaal, regionaal als internationaal. De groep reist met zijn artistieke interventies en verrassende voorstellingen door verschillende Europese landen en neemt deel aan Europese samenwerkingsprojecten.

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-choose-dare-119301605313

Choose & Dare, Location: ZIDTheater, Public event
Oct 10 @ 19:00 – 20:00

PRESENTATION AND TALK

A multidisciplinary event about making choices, created by young talent from the Netherlands and Germany. Through dance, theater, poetry and video, performers examine how you make your own choices within the context of current social developments. This international exchange is a collaboration between ZID Theater and Studio 7 (Germany).

Exciting acts will take place throughout the entire building of Broedplaats BOUW and in the hall of the ZID Theater.

Over the span of one week, Dutch and German urban talents and young makers between the ages of 18 and 30 are challenged to approach the theme in a creative way and come up with exciting performances in collaboration with each other.

Studio7 is a theater company and cultural house from Schwerte, Dortmund. In addition to creating performances, Studio 7 works with different groups, such as young people and the elderly, locally, regionally and internationally. The group travels with its artistic interventions and surprising performances across Europe and takes part in European collaborative projects.

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-choose-dare-119301605313

Choose & Dare, Locatie: ZID theater, Publieksevent
Oct 10 @ 21:00 – 22:00

VOORSTELLING EN NAGESPREK

Een multidisciplinair event over keuzes maken, gecreëerd door jong talent uit Nederland en Duitsland. Via dans, theater, poëzie en video wordt onderzocht hoe je eigen keuzes maakt binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De internationale uitwisseling is een samenwerking tussen ZID Theater en Studio 7 (Duitsland).

Door het hele gebouw van Broedplaats BOUW en in de zaal van het ZID Theater vinden spannende acts plaats.

Urban talents en jonge makers tussen de 18 en 30 jaar, uit Nederland en Duitsland, worden uitgedaagd om op een creatieve manier het thema te onderzoeken en in samenwerking tot spannende performances te komen. Een week lang wordt er intensief samengewerkt.

Studio 7 is een theatergezelschap en cultuurhuis uit Schwerte, een voorstad van Dortmund. Naast het maken van voorstellingen, werkt Studio 7 met verschillende doelgroepen, zoals jongeren en ouderen, zowel lokaal, regionaal als internationaal. De groep reist met zijn artistieke interventies en verrassende voorstellingen door verschillende Europese landen en neemt deel aan Europese samenwerkingsprojecten.

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-choose-dare-119301605313

Choose & Dare, Location: ZIDTheater, Public event
Oct 10 @ 21:00 – 22:00

PRESENTATION AND TALK

A multidisciplinary event about making choices, created by young talent from the Netherlands and Germany. Through dance, theater, poetry and video, performers examine how you make your own choices within the context of current social developments. This international exchange is a collaboration between ZID Theater and Studio 7 (Germany).

Exciting acts will take place throughout the entire building of Broedplaats BOUW and in the hall of the ZID Theater.

Over the span of one week, Dutch and German urban talents and young makers between the ages of 18 and 30 are challenged to approach the theme in a creative way and come up with exciting performances in collaboration with each other.

Studio7 is a theater company and cultural house from Schwerte, Dortmund. In addition to creating performances, Studio 7 works with different groups, such as young people and the elderly, locally, regionally and internationally. The group travels with its artistic interventions and surprising performances across Europe and takes part in European collaborative projects.

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-choose-dare-119301605313

Oct
11
Sun
Een stad, vele gezichten, Locatie: OBA, Publieksevent
Oct 11 @ 16:00

Een dynamische voorstelling vol verrassende duetten gebaseerd op het kleurrijke stadsbeeld van Amsterdam

‘Een stad, vele gezichten’ voert ons mee langs een caleidoscoop van verhalen die Amsterdam rijk is. De voorstelling is opgebouwd uit vier duetten, verrassende ontmoetingen en confrontaties. Want naast je geloof of je afkomst, is er ook nog wie je bent en wie je wilt worden. Van daaruit ontstaat een zoektocht naar nieuwe vormen van kunst om het thema identiteit te onderzoeken.
Acht performers met verschillende culturele tradities en genres, vertegenwoordigen de vele mensen uit de stad. Wanneer ze elkaar tegenkomen ontstaan bijzondere ontmoetingen. Wanneer geef je toe en waar trek jij je grens?
Deze onverwachte combinaties zijn o.a.: John Kayongo, Afrikaanse danser, en Celia Tort Pujol, Baskische componiste en hobospeelster, Sebo Bakker, Nederlands acteur bij ZID Theater, en Naima Baraka, performer en kickbokser met Marokkaanse roots; Adam Dawoud, Palestijnse hip-hop danser, en Soheil Shayesteh, elektronisch muzikant, Tehran Chamber Orchestra. Wat schuurt en wat bindt ze? Samen gaan ze in theatrale duetten hiernaar op zoek.

Het publiek wordt meegenomen op verkenningstocht door het prachtige OBA-gebouw aan het Oosterdok, langs boeken, glazen wanden en roltrappen. Deze toer wordt begeleid door Simon Bronkowski en zijn collega’s van Studio 7 uit Duitsland, die een muzikale rode draad door de performances heen weven. Videokunstenaar Martin Boverhof maakt, uit elementen van oud en hedendaags beeld, aangedragen door alle performers en hun achterban, een indrukwekkende visuele omgeving: een stadsbeeld van vele gezichten. Regisseur Daan Bosch, brengt op deze manier zijn visie op de stad van morgen.

Credits

Regie: Daan Bosch
Perfromers:
John Kayongo, Celia Tort Pujol, Sebo Bakker, Naima Baraca, Adam Dawoud
Soheil Shayesteh, Studio 7, Duitsland
VJ: Martin Boverhof

 

One city, many faces – OBA Oosterdok, public event
Oct 11 @ 16:00

A dynamic performance full of surprising duets inspired by the colourful cityscape of Amsterdam. 

One city, many faces” takes us through a kaleidoscope of stories that Amsterdam has to offer. The performance consists of four duets, exploring surprising encounters and confrontations  

Eight performers from different cultural backgrounds and genres represent the many people of the city. When they meet each other, special encounters arise. When do you give in and where do you draw your line? 

These unexpected combinations include: John Kayongo, African dancer, and Celia Tort Pujol, Basque composer and oboe player, Sebo Bakker, Dutch actor at ZID Theater, and Naima Baraka, performer and kick boxer with Moroccan roots.  

The audience is taken on a journey through the beautiful OBA building on the Oosterdok, along books, glass walls and escalators. This theatrical tour is guided by Simon Bronkowski from Studio 7, weaving a musical thread through the performances. Video artist Martin Boverhof creates an impressive visual environment from old and contemporary images: a cityscape of different faces. Like this, director Daan Bosch presents his vision on the city of the future. 

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-een-stad-vele-gezichten-119232829603