Programma

Click here for the English program.

okt
3
zo
Een Stad, Vele Gezichten | Daan Bosch & ZID | locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam | publieksevent
okt 3 @ 17:00

Een dynamische voorstelling vol ontmoetingen, gebaseerd op het kleurrijke Amsterdamse stadsbeeld. Performers met verschillende culturele achtergronden en kunstdisciplines vertegenwoordigen de vele mensen in de stad. Als ze elkaar tegenkomen ontstaan er zinderende duetten. Elektronische, klassieke en traditionele muziek creëren een dynamische sfeer waarin dans, poëzie en theater elkaar afwisselen.

Regie: Daan Bosch | Performers: Ista Bagus Putranto, William Simonyan, Nivin Baranbo, Talal Neshawi | Muziek: Soheil Shayesteh, Celia Tort Pujol, Odai Alhayek, Semere Welday, Daniel de Zwart, Levin Morselt, Het Bos en Lommerkoor | Muziekbegeleiding: Caspar Koolstra | Dans: Kathrin Gramelsberger, Issam Zemmouri, Zaher Hamzat | Video: Martin Boverhof | i.s.m. OBA Amsterdam

Korting met CJP, stadspas en postcode Amsterdam-West: 1050 t/m 1069. Het passepartout van €25,00 geeft toegang tot alle voorstellingen van het ExploreZ Festival.

 

Plan uw bezoek

Voor deze voorstelling heeft iedereen van 13 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs nodig.

U kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:
Vaccinatiebewijs;
Herstelbewijs;
Testbewijs (maak hiervoor een afspraak via www.testenvoortoegang.org – Let op, laat u maximaal 24 uur van te voren testen)

Upload uw coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app.
Laat bij binnenkomst uw QR code in de app zien. Neem daarnaast ook uw legitimatiebewijs mee. En natuurlijk zien we ook graag uw kaartje voor de voorstelling (geprint of op uw telefoon).

U kunt hier alle info nog eens nalezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

One City, Many Faces | Daan Bosch & ZID | location: OBA / Public Library Amsterdam | public event
okt 3 @ 17:00

A dynamic performance filled with encounters, based on the colourful Amsterdam cityscape. Performers from different cultural backgrounds and art disciplines represent the many people who live in the city. When they meet, sizzling duets are created. Electronic, classical and traditional music create a dynamic atmosphere in which dance, poetry and theatre alternate.

Director: Daan Bosch | Performers: Ista Bagus Putranto, William Simonyan, Nivin Baranbo, Talal Neshawi | Music: Soheil Shayesteh, Celia Tort Pujol, Odai Alhayek, Semere Welday, Daniel de Zwart, Levin Morselt, The Bos & Lommer Choir | Music supervision: Caspar Koolstra | Dance: Kathrin Gramelsberger, Issam Zemmouri, Zaher Hamzat | Video: Martin Boverhof | in collaboration with OBA Amsterdam

Discount with CJP, Amsterdam city pass and postcode Amsterdam-West: 1050 to 1069. The passe-partout of €25.00 gives access to all performances of the ExploreZ Festival.

okt
8
vr
Het Alfabet van onzekere tijden | Zid Theater | locatie: Vondelkerk | publieksevent
okt 8 @ 20:00

In deze nieuwe voorstelling van ZID Theater creëren acht performers met hun fysieke spel en poëtische beelden een woordenboek waarin taal, beeld en beweging samensmelten. Het publiek beleeft mee hoe zij reflecteren op collectieve en persoonlijke perceptie in tijden van instabiliteit. Dichteres Vivan Deekman schreef speciaal voor deze voorstelling nieuw werk en draagt dat voor.

Het publiek zit in een cirkel rondom de voorstelling. Op deze manier delen het publiek en de acteurs een gemeenschappelijke ruimte. Dat zorgt tegelijkertijd voor intimiteit en confrontatie.

Naast de voorstelling is er ook een bijhorende video-installatie gecreëerd, die als een verdieping in beeld en taal van woorden en thema’s dient. De video is op de dag zelf te zien, maar ook bij het Amsterdam Museum. https://www.coronaindestad.nl/zaal/tentoonstelling/alfabet/

Concept & Regie: Karolina Spaić | dramaturgie: Tomas Leijen | productie & film: Lot Wuisman | assistentie: Dana Zdero | moderator:Fabiola Veerman| Performers: Claribel Castillo Rodriquez, Daan Bosch, Issam Zemmouri, Ista Bagus Putrantro, Joske Daamen, Naïma Baraka, Sebo Bakker en dichteres Vivian Deekman | teksten: ZID performers, Karolina Spaić, Vivian Deekman, Wendela de Vos

Je kunt op donderdag 30 september om 20.00 ook de première van deze voorstelling bijwonen bij Podium Mozaïek! Kijk hier.

 Korting met CJP, stadspas en postcode Amsterdam-West: 1050 t/m 1069. Het passepartout van €25,00 geeft toegang tot alle voorstellingen van het ExploreZ Festival.

The Alfabet of Uncertain Times | Zid Theater | location: Vondelkerk | public event
okt 8 @ 20:00

In ZID Theater’s new performance, eight performers use physical play and poetic images to create a dictionary in which language, image and movement merge. The public experiences how the actors reflect on collective and personal perception in times of instability. Poet Vivan Deekman wrote new work especially for this performance and will perform it.

The audience sits in a circle around the performance. In this way, the audience and the actors share a common space. This creates intimacy and confrontation at the same time.

In addition to the performance, an accompanying video installation has also been created, which serves as a deepening in the image and language of words and themes. The video can be seen on the day itself, but also at the Amsterdam Museum.

You can also attend the premiere of this performance on Thursday, September 30 at 20.00 at Podium Mozaïek! [

Concept & Director: Karolina Spaić | dramaturgy: Tomas Leijen | production & film: Lot Wuisman | Assistent: Dana Zdero | Moderator: Fabiola Veerman| Performers: Claribel Castillo Rodriquez, Daan Bosch, Issam Zemmouri, Ista Bagus Putrantro, Joske Daamen, Naïma Baraka, Sebo Bakker and poet Vivian Deekman | text: ZID performers, Karolina Spaić, Vivian Deekman, Wendela de Vos

Discount with CJP, Amsterdam city pass and postcode Amsterdam-West: 1050 to 1069. The passe-partout of €25.00 gives access to all performances of the ExploreZ Festival.

okt
9
za
The Art of Hope | open podium FATE & Artez | locatie: ZID Theater | publieksevent
okt 9 @ 20:00

ZID Theater open haar deuren én het podium voor een avond met korte performances dans, muziek en theater rond het thema The Art of Hope. Deelnemers van het FATE project (Future Academy on Tour) en studenten van Artez bundelen hun krachten en weerspiegelen de diversiteit, de vrijheid en het thema van het ExploreZ Festival. Van rauwe wanhoop, langs hoopvolle verhalen en verwachtingen, tot onverhoopte ontmoetingen!

Spel: deelnemers FATE, studenten Artez  | Artistieke begeleiding: Sebo Bakker

 

The Art of Hope | open stage FATE & Artez | location: ZID Theater | public event
okt 9 @ 20:00

ZID Theater opens its doors and the stage for an evening with short performances of dance, music and theatre around the theme The Art of Hope. Participants of the FATE project (Future Academy on Tour) and students from Artez join forces and reflect on the diversity, freedom and theme of the ExploreZ Festival. From raw despair, along hopeful stories and expectations, to unexpected encounters!

Performers: participants FATE, students Artez | Artistic guidance: Sebo Bakker

Did you know that our passe-partout of €25.00 gives access to all performances of the ExploreZ Festival?

okt
10
zo
Don’t Leave me Alone | Daan Bosch & Theaterstraat | location: Ru Paré
okt 10 @ 16:00

Intimate and vivacious music performance in which theatre maker Daan Bosch wonders how to deal with death during life. Together with musician Pascal van Hulst, performer Joop Oonk and the audience, he discovers all kinds of rituals and customs surrounding death. n his liberating search, he gradually tries to give death a better image.

Concept: Daan Bosch | Performers: Daan Bosch, Joop Oonk, Pascal van Hulst, Gena Tadrous, Pieter Cornelissen, Lucy-An Markiet | Final directions: Anouke de Groot

Discount with CJP, Amsterdam city pass and postcode Amsterdam-West: 1050 to 1069. The passe-partout of €25.00 gives access to all performances of the ExploreZ Festival.

Laat Me niet Alleen | Daan Bosch & Theaterstraat | locatie: Ru Paré
okt 10 @ 16:00

Intieme en levenslustige muziekvoorstelling waarin theatermaker Daan Bosch zich afvraagt hoe je omgaat met de dood tijdens het leven. Met musicus Pascal van Hulst, performer Joop Oonk én het publiek ontdekt hij in een bevrijdende ontdekkingstocht allerlei rituelen en gebruiken rondom de dood. Gaandeweg probeert hij de dood een beter imago te bezorgen.

Concept: Daan Bosch | Spel: Daan Bosch, Joop Oonk, Pascal van Hulst, Gena Tadrous, Pieter Cornelissen, Lucy-An Markiet | Eindregie: Anouke de Groot

Na de voorstelling sluiten we het zesde ExploreZ festival feestelijk af met de ExploreZ After-Mix!

Korting met CJP, stadspas en postcode Amsterdam-West: 1050 t/m 1069. Het passepartout van €25,00 geeft toegang tot alle voorstellingen van het ExploreZ Festival.

ExploreZ After-Mix | feestelijke afluiting 6de editie ExploreZ Festival | locatie: Ru Paré | publieksevent
okt 10 @ 17:30

Na de voorstelling Laat Me niet Alleen van Daan Bosch & Theaterstraat sluiten we de 6de editie van het ExploreZ Festival feestelijk af met alle makers en deelnemers! Met muziek, theater, dans en een open podium.

ExploreZ After-Mix | festive closing 6th edition ExploreZ Festival | location: Ru Paré | public event
okt 10 @ 17:30

After the performance Don’t Leave me Alone by Daan Bosch & Theaterstraat, we will festively close the 6th edition of the ExploreZ Festival with all makers and participants! Your can expect music, theatre, dance and an open stage.

Did you know that our passe-partout of €25.00 gives access to all performances of the ExploreZ Festival?